XXI. Menderako Trantsizio Programa baten alde

  John Hird Marxen eta Engelsen garaiaz geroztik, berebiziko garrantzia izan du sozialistek langileriari aurkeztu dizkien eskakizunei ikuspegi dialektiko eta trantsizionalarekin heltzeak. Iraultzaile guztiok bat gatoz sozialismoa dela kapitalismoaren krisi

Read More